Groene elektriciteit via netkoppeling
veilig injecteren op het elektriciteitsnet

Om een WKK, windturbine, grote pv-installatie of biogascentrale veilig en wettelijk correct op het net aan te sluiten en de opgewekte groene elektriciteit te injecteren, hebt u nood aan een aangepaste hoogspanningsinstallatie. Wij ontwerpen en realiseren op maat een betrouwbare netaansluiting met flexibele toegang.

De koppeling van een WKK, windturbine, pv-installatie of biogascentrale met het openbare energienet moet aan heel wat wettelijke vereisten en veiligheidsvoorschriften voldoen.

Na een grondige technische analyse engineeren wij in samenspraak met de netbeheerder de vereiste meetcel en hoogspanningsinstallatie voor de elektriciteitsinjectie, meestal geplaatst in een losstaande hoogspanningscabine.

  • Aanpassen en uitbreiden

Naast het ontwerpen van nieuwe netkoppelingen kan u ons ook inschakelen voor het aanpassen van installaties, bijvoorbeeld bij een stijging van het opgewekte vermogen door een uitbreiding van de alternatieve energie-installatie.

Ook voor het vereiste onderhoud en eventuele herstellingen kan u op ons rekenen. Voor ernstige storingen of pannes staat ons serviceteam 24 uur op 24 ter beschikking.

  • Flexibele netkoppeling

Wij beschikken over de vereiste expertise voor het ontwikkelen van een zogeheten ‘flexibele toegang’. Om congestie en uitval van het energienet op piekmomenten te voorkomen, moet de netbeheerder de netkoppeling op afstand kunnen moduleren.

Deze intelligente sturing – waarbij de alternatieve energiebron tijdelijk geheel of deels wordt afgekoppeld – voorkomt overbelasting van het energienet.

Enkele realisaties

Wij werken overal waar grote vermogens nodig zijn, van de KMO om de hoek tot de multinational in de Antwerpse haven